Prostaat.nl

Alles over de Prostaat

Prostaat.nl

Active surveillance

Alleen een strikte follow-up active surveillance is veilige strategie bij laag risico prostaatcarcinoom

4 april 2018

Active surveillance kan een veilige behandelstrategie zijn voor mannen met (zeer) laag risico prostaatcarcinoom mits er een strikte follow-up wordt gehanteerd. Omdat het intensieve follow-up schema van de Prostate Cancer Research International Active Surveillance (PRIAS) zowel voor patiënt als uroloog tijdrovend is, is de follow-up in de dagelijkse klinische praktijk mogelijk minder strikt.

Minder dan een derde van de patiënten

Een Nederlandse studie gepresenteerd op de EAU in Kopenhagen toont aan dat minder dan een derde van de patiënten met prostaatcarcinoom via active surveillance volgens het PRIAS protocol wordt gevolgd. Tijd om aan de bel te trekken, want niet-strikte prostaat specifiek antigeen (PSA)-monitoring is geassocieerd met een hoger percentage metastasen.

De studie onderzocht active surveillance strategieën in zes grote Nederlandse onderwijsziekenhuizen en relateerden de intensiteit van de follow-up aan oncologische veiligheid. In totaal werden ruim 1.100 patiënten geïncludeerd die allen tussen 2008 en 2014 met prostaatcarcinoom gediagnosticeerd waren en via active surveillance gevolgd werden.

Grote variatie

Er bleek tussen de zes ziekenhuizen een grote variatie te zijn in aantallen patiënten met PRIAS-concordante PSA-monitoring; dit liep uiteen van 20% tot 62% (p<0,001). Er werden significante verschillen gevonden in het testen van biopsieën die voldeden aan PRIAS. Naarmate de follow-up langer was, werden deze verschillen duidelijker (bereik 36%-74%, p<0,001). Het totale percentage patiënten met prostaatcarcinoom met een follow-up in overeenstemming met PRIAS bedroeg 31%. Met een bereik van 15%-53% (p<0,001) varieerde dit significant tussen de ziekenhuizen. Het aantal patiënten dat een MRI kreeg als follow-up in plaats van een aantal herhaalde biopsieën steeg met het toenemen der jaren. In 2008 betrof dit 4% van de gediagnosticeerde patiënten en in 2014 was dit 22%. Het bleek dat het percentage metastases significant hoger was onder mannen die een laag-intensieve PSA-monitoring kregen dan bij degenen waarbij dit voldeed aan de PRIAS-normen (odds ratio (OR): 4,3 [95% CI: 1,4-12,9 p=0.005]).

Conclusie: een minder strikte therapietrouw aan het follow-up protocol is minder veilig.

Oorspronkelijke bron Soeterik T, et al. Follow-up in active surveillance for prostate cancer: Variety in Dutch practice patterns. Abstract 541. EAU 2018.

Bron: Stichting DUOS

Nieuwsbrief Prostaat.nl

Blijf op de hoogte van het laatste Prostaatnieuws.