Prostaat.nl

Alles over de Prostaat

Prostaat.nl

dr. Jos Immerzeel

Geen prostaatbiopsie nodig bij meer dan 50% van de mannen

11 december 2017

11 december 2017 – Bij meer dan 50% van de mannen met verdenking prostaatkanker is een biopsie niet nodig, als ze worden onderzocht met precisiediagnostiek. Dit blijkt uit de resultaten van het Andros Centrum voor Prostaatkanker Precisiediagnostiek, dat deze maand haar 2-jarig bestaan vierde. Jos J. Immerzeel, radiotherapeut-oncoloog, presenteerde deze resultaten op de “Second Global Summit on Precision Diagnosis for Prostate Cancer” in Boston.

Bij meer dan 50% van de mannen bleek geen biopsie nodig

Uit de MRI bleek dat bij meer dan 50% (581) van de bijna 1000 mannen, geen biopsie nodig was omdat de MRI geen voor kanker verdachte afwijkingen liet zien. In het reguliere zorgtraject zoals in de meeste ziekenhuizen wordt aangeboden zouden alle 1000 mannen een traditionele biopsie hebben ondergaan.

Bij een traditionele biopsie wordt een echosonde via de anus ingebracht en vervolgens wordt door de endeldarmwand geprikt. Meestal 12 keer, waarbij uit willekeurige plekken in de prostaat weefsel wordt afgenomen. Dit wordt een “blinde” biopsie genoemd. Bij een “blinde” biopsie is de kans groter dat er naast een eventueel aanwezige tumor geprikt wordt. Ook is er infectiegevaar.

Alleen als op de MRI bepaalde afwijkingen te zien zijn, wordt bij precisiediagnostiek van Andros overgegaan tot biopteren: een zogenoemde transperineale fusiebiopsie*. Bij 75% van de fusie biopsies werd prostaatkanker gevonden. Bij het traditionele “blinde” biopteren is dat slechts 25-30%.

Biopsie via de huid is veiliger

Er was geen enkele infectie of ernstige complicatie bij de fusie biopsie doordat er geprikt wordt via de huid van het perineum. Omdat deze huid goed gedesinfecteerd kan worden, is het infectiegevaar nihil. Preventieve antibiotica waren niet nodig.
Bij een traditionele rectale biopsie wordt via de endeldarm geprikt. Daarbij kunnen bacteriën uit deze darm gemakkelijk in de prostaat terechtkomen. Standaard wordt daarom preventief antibiotica voorgeschreven.

Ondanks deze preventieve antibiotica treedt bij 5% van de mannen infectie op en zelfs een enkele keer een potentieel gevaarlijke veralgemeende sepsis. Steeds vaker komen resistente bacteriën voor dus het risico op infectie en sepsis neemt alleen maar toe.

Prostaatkanker beter opsporen

Eind 2015 is Andros gestart met haar Centrum voor Prostaatkanker Precisiediagnostiek. Voor deze precisiediagnostiek zijn meerdere innovaties bijeengebracht die met name in de Verenigde Staten al werden toegepast. Deze diagnostiek voorkomt overbehandeling, onnodige kosten en complicaties.

Met precisiediagnostiek kan zeer gericht en specifiek vastgesteld worden of een man prostaatkanker heeft, hoe ernstig de kanker is, of deze behandeld moet worden en hoe.

Feiten op een rij:

  • 994 mannen ondergingen een MRI op basis van een te hoge PSA waarde tussen november 2015 en juli 2017., bij 413 mannen bleek een biopsie nodig voor verder onderzoek.
  • Deze mannen kregen een fusie-biopsie via de huid voor nader onderzoek.
  • Preventieve antibiotica waren niet nodig.
  • Geen enkele infectie na de biopsie.
  • Geen complicaties, anders dan een onschuldige bloeding of tijdelijk even wat bloed in de urine.
  • Geen tot nauwelijks pijn, zo beoordeelden de mannen hun fusie-biopsie.
  • Bij 75% van de biopsies werd prostaatkanker gevonden. (tegen 25 tot 30% met ‘blinde’ biopten).

*Wat is een fusiebiopsie?

Op de MRI beelden is zichtbaar waar in de prostaat verdachte weefsel zit. Door tijdens de fusie-biopsie de MRI beelden te “fuseren” met de live echo, kan de arts heel gericht prikken en zo gericht verdacht weefsel afnemen.

 

www.andros.nl

Meer informatie over Andros Centrum voor Prostaatkanker Precisiediagnostiek

Auteur: dr. Jos. J Immerzeel, radiotherapeut-oncoloog, 27 november 2017, Amsterdam

Nieuwsbrief Prostaat.nl

Blijf op de hoogte van het laatste Prostaatnieuws.

Google Analytics cookies uitschakelen.