Prostaat.nl

Alles over de Prostaat

Prostaat.nl

Prof. Dr. Gerritsen

Nieuw onderzoek naar behandeling van prostaatkanker

29 februari 2016

Een gesprek met Prof. Dr. Winald Gerritsen, internist-oncoloog verbonden aan het VUMC te Amsterdam, met speciale interesse in prostaatkanker. Prof. Gerritsen is de opvolger van Prof. Pinedo, die het Cancer Center Amsterdam (CCA) oprichtte. December 2009.

Tot ca. 3 jaar geleden werd bij prostaatkanker nauwelijks met chemotherapie gewerkt. Pas sinds bemoedigend onderzoek met docetaxel enige jaren geleden is de belangstelling gewekt. Professor Gerritsen gaat nog een stap verder en is nu begonnen aan een onderzoek met een combinatie van twee chemotherapeutica. Het onderstaande interview gaat over het nieuwe onderzoek van professor Gerritsen naar de behandeling van prostaatkanker. Daarnaast vragen wij professor Gerritsen om zijn mening over vroegtijdige screening van prostaatkanker.

Professor Gerritsen, we lezen op internet dat u samen met het Tergooi Ziekenhuis en het Spaarne Ziekenhuis bent begonnen met een nieuwe studie, de Recardo studie. Voor welke indicatie is deze nieuwe studie bedoeld?
Deze studie is bedoeld voor mannen met prostaatkanker, die uitbehandeld zijn met hormonen. Deze mannen krijgen of alleen docetaxel of een combinatie van docetaxel en carboplatin.

Is deze studie nog niet eerder gedaan?
Nee. Er is nog niet eerder een vergelijkende studie geweest tussen alleen docetaxel en de combinatie van docetaxel en carboplatin.

Wat is de vooronderstelling bij deze studie?
Het idee achter de studie, is dat bij heel veel andere tumoren bewezen is dat een combinatie van chemotherapie veel beter werkt dan een enkelvoudige stof. En er is al een zekere ervaring met combinatietherapie bij prostaatkanker.

Je hebt goed gedifferentiëerde prostaatkanker en je hebt slecht gedifferentiëerde prostaatkanker. Dat kun je aflezen aan de Gleasonscore. Hoe hoger die score, hoe slechter gedifferentiëerd de prostaatkanker is en hoe gevaarlijker de prostaatkanker is. De gedachte is dat met name bij slecht gedifferentiëerde prostaatkanker de patiënt beter reageert op een combinatietherapie. Dit willen we in deze studie goed uitzoeken. En dat kiezen we dan voor de patiënten die op docetaxel al eerder een goede respons hebben gehad. Na een periode zonder docetaxel kan je het nuttig vinden om weer te beginnen. En kijken of ze nu nog beter reageren, met een veel langer effect op de combinatie.

Waarom doet u dit in studieverband?
Je kunt de combinatietherapie hier en daar eens toepassen, omdat je denkt dat het nuttig is. Maar je kunt ook een studie opzetten zodat je aan de hand van de uitkomsten werkelijk een uitspraak kunt doen. Op termijn zullen alle prostaatkanker-patiënten hier voordeel van hebben.

Wanneer denkt u de resultaten te kunnen presenteren?
We hopen eind 2010 de studie voltooid te hebben en we zullen eind 2011 de resultaten kunnen publiceren.

Wat wilt u zelf nog toevoegen?
Patiënten moeten alert zijn dat er veel nieuwe ontwikkelingen zijn en dat ze vooral aan studies moeten deelnemen. Daar is de patiënt uiteindelijk het beste mee af.

Zie ook de uitgebreide informatie over de Recardo-studie

Professor Gerritsen, wat vindt u van preventieve screening voor mannen ouder dan 50 jaar?
Ik vermoed dat we uiteindelijk die kant op zullen gaan, als we betere testen hebben om vast te stellen om welke soort prostaatkanker het gaat. We willen kanker graag in een zo vroeg mogelijk stadium ontdekken en er dan wat aan doen. Dat vinden we een veilige gedachte. Veel liever dan te laat zijn. En we moeten luisteren naar de patiënt.

Máár, nu gooien we alle vormen van prostaatkanker op één grote hoop. En we hebben voor alle soorten prostaatkanker ongeveer dezelfde behandelingsmethode. Als je dit vergelijkt met borstkanker, dan zie je daar een totaal andere situatie. Daar heb je al wel 16 verschillende soorten. Als we op een gegeven moment in staat zijn om onderscheid te maken in hele onschuldige en hele kwaadaardige prostaatkanker en we hebben er nog een aantal tussenin, en je weet dat je bij de één nog rustig 10 jaar kunt wachten, maar dat je bij de ander direct moet ingrijpen, dan zou screening echt heel zinvol zijn.

Maar wat moeten we nu dan doen?
Mannen worden zich steeds bewuster van het feit dat ze een prostaat hebben en dat er kanker in kan optreden, dus we moeten er wat mee. De hele discussie wordt gedomineerd door het feit dat er niet genoeg urologen zijn om al die patiënten te gaan controleren op prostaatkanker. Ik vind niet dat dat de boventoon mag voeren. Negen van de tien mannen die je er naar vraagt, willen elk jaar wel een test ondergaan om te weten of ze iets mankeren. Bijvoorbeeld door een CT-scan.

Kunnen we zomaar ergens beginnen? Bij de huisarts? Bij een paticulier instituut?
Nederland heeft als enig land in Europa een hele speciale wetgeving op het gebied van dit soort screeningsonderzoek. Je moet een speciale vergunning aanvragen bij de overheid. Dit betekent dat als je niet heel duidelijk kunt aantonen dat het van nut is, je geen vergunning krijgt. Bij hart- vaatziekten mag je ongeveer alles uitproberen, heb je geen vergunning nodig, maar bij kanker mag dat niet.

Je mag dus niet zomaar een instituut beginnen?
Nee! Alle privéklinieken in Nederland zijn vorig jaar bezocht door de inspectie. Ze hebben met name gekeken of bij een check-up niet stiekem het PSA werd geprikt. Elke kliniek die dat deed is op de vingers getikt.
Maar als je eenmaal hebt gezegd dat je plasklachten hebt, dan wordt het weer anders. Dan mag het weer wel.

Rotterdam, december 2009

Nieuwsbrief Prostaat.nl

Blijf op de hoogte van het laatste Prostaatnieuws.

Google Analytics cookies uitschakelen.