Prostaat.nl

Alles over de Prostaat

Prostaat.nl

Onderzoek medicatie

Gelijktijdig gebruik van enzalutamide en cabazitaxel vermindert blootstelling cabazitaxel in bloed mCRPC patiënten

26 februari 2018

Momenteel lopen er wereldwijd verschillende onderzoeken naar mogelijke combinatie behandelingen bij patiënten met gemetastaseerd castratie-resistent prostaatkanker (mCRPC). Enzalutamide en cabazitaxel zijn beide middelen die nu als monotherapie gebruikt worden, maar waarvan ook onderzocht wordt of de combinatie extra voordeling kan zijn.

Voordat dergelijke combinaties worden doorgevoerd, is het van belang om te weten of de geneesmiddelen een interactie met elkaar hebben in het lichaam van de patiënt.

Recentelijk is een dergelijke studie in het Erasmus MC uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat wanneer enzalutamide en cabazitaxel gecombineerd worden in de behandeling van mCRPC, de blootstelling van cabazitaxel in het bloed van de patiënt significant lager (ca 20%) ligt dan wanneer cabazitaxel als monotherapie wordt gegeven. Dit is voor onderzoekers die werken met deze combinatie van belang om in vervolgonderzoeken in acht te nemen.

Meer lezen: Influence of Enzalutamide on Cabazitaxel Pharmacokinetics: a Drug–Drug Interaction Study in Metastatic Castration-resistantProstate Cancer (mCRPC) Patients, in Clinical Cancer Research of de samenvatting.

Bron: Stichting DUOS

Nieuwsbrief Prostaat.nl

Blijf op de hoogte van het laatste Prostaatnieuws.