Prostaat.nl

Alles over de Prostaat

Prostaat.nl

Medisch onderzoek

Immunotherapie met pembrolizumab bij prostaatkanker

22 februari 2018

12 februari 2018 – Studie Keynote-199; immunotherapie met pembrolizumab bij prostaatkanker, is voorlopig nog open voor verwijzing en deelname van nieuwe patiënten.

Het gaat om patiënten die een aantoonbare respons hebben gehad op enzalutamide en bij wie inmiddels weer ziekteprogressie is vastgesteld, meestal het eerst blijkend uit stijgend PSA. De enzalutamide moet dan worden voortgezet (mag niet zijn onderbroken) en immunotherapie in de vorm van pembrolizumab wordt aan de behandeling toegevoegd.

Patiënten mogen niet eerder met chemotherapie zijn behandeld en patiënten moeten op CT-scans een of meer (RECIST) meetbare ziektelokalisaties hebben, om het effect van de gecombineerde behandeling te kunnen beoordelen.

De studie loopt in vijf DUOS centra; centra plus contactpersonen vindt u hier…

Bron: Stichting DUOS

Nieuwsbrief Prostaat.nl

Blijf op de hoogte van het laatste Prostaatnieuws.