Prostaat.nl

Alles over de Prostaat

Prostaat.nl

Resultaten onderzoek

ProZIB Prostaatkankerzorg In Beeld De eerste resultaten

20 november 2017

20 november 2017 – Binnen het ProZIB initiatief, wat staat voor Prostaatkanker Zorg In Beeld, is IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland), samen met vertegenwoordigers van de verschillende beroepsverenigingen waaronder de urologen, radiotherapeuten, pathologen, radiologen, medisch-oncologen en natuurlijk de patiëntenvereniging, in 2015 gestart met een uitgebreide landelijke kwaliteitsregistratie voor de prostaatkankerzorg. ProZIB wordt gefinancierd door KWF Kanker bestrijding.

Het doel van ProZIB is variatie in prostaatkankerzorg inzichtelijk maken en onderzoeken welke factoren aan deze variatie ten grondslag liggen. Op basis hiervan zal de prostaatkankerzorg in Nederland verbeterd kunnen worden.

Er is informatie verzameld door gegevens van ziekenhuizen te analyseren en door het voorleggen van vragen aan patiënten, over o.a. de kwaliteit van leven. De eerste resultaten van de analyse van alle informatie is nu bekend.

Hier kunt u de factsheet van ProZIB met de eerste resultaten bekijken.

Nieuwsbrief Prostaat.nl

Blijf op de hoogte van het laatste Prostaatnieuws.