Prostaat.nl

Alles over de Prostaat

Prostaat.nl

Symposium

Symposium Regionale Samenwerking Prostaatkanker

7 december 2017

7 december 2017 – Op donderdag 30 november 2017 organiseerden de urologen van het Catharina Ziekenhuis, het Radboudumc en het CWZ een symposium. Thema was de stand van zaken rond de regionale samenwerking op het gebied van prostaatkanker in Zuid-Oost Nederland. Het afgelopen jaar hebben de drie ziekenhuizen veelbetekenende stappen gezet naar verdere samenwerking in opmaat tot de ontwikkeling van een volwaardig Comprehensive Prostate Cancer Network (CPCN) in hun regio.

Hoe ziet de samenwerking eruit?

De drie ziekenhuizen hebben sinds 1 september 2016 hun robotoperaties voor prostaatkanker (robot-geassisteerde radicale prostatectomie of RARP) geconcentreerd op de locatie CWZ om zo tot meetbaar betere uitkomsten te komen voor deze patiëntengroep. De urologen waren dan ook zeer verheugd over de grote opkomst van patiënten, vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars en collega-professionals en deze maakt duidelijk dat het onderwerp leeft!

Verslag van het symposium

Na de opening door de dagvoorzitter en CWZ-uroloog Jean-Paul van Basten werd het symposium afgetrapt door Kees van den Berg, voorzitter van de Prostaatkankerstichting. Hij deed onomwonden uit de doeken wat de toekomstvisie van de patiëntenvereniging is, zoals ook verwoord in hun recent gepubliceerde visiedocument en benadrukte nog eens dat prostaatkankerzorg zoveel meer omvat dan alleen de operatie.

Verder onderstreepte hij het belang voor de patiënt van goede informatievoorziening rondom diagnose en behandeling en het feit dat de patiëntenvereniging regelmatig signalen ontvangt dat het niveau van de prostaatkankerzorg in Nederland nogal wat variatie kent.

Aansluitend was het woord aan Joel Gijzen, directeur zorg van zorgverzekeraar CZ. Hij verwoorde de visie van de zorgverzekeraar op excellente prostaatkankerzorg en ging in op de wijze waarop CZ de kwaliteit van zorg voor deze patiëntenpopulatie wil helpen verbeteren. CZ wil daarbij gebruik maken van het Egidius-concept, waarin alle regionale samenwerkingsverbanden in Nederland vertegenwoordigd zijn en de zorguitkomsten met elkaar vergelijken om zo tot steeds betere behandelresultaten te komen. Deelname aan Egidius heeft voor de zorgaanbieders belangrijke voordelen zoals volumevrij werken en financiële ondersteuning voor het verder uitbouwen van de regionale netwerken.

Als laatste voor de koffiepauze was het podium voor Martijn Busstra, uroloog in het ErasmusMC en deelnemer aan het Anser-initatief in de regio Rotterdam, waarbij ook wordt gestreefd naar concentratie van zorg waar dat moet en zorg dichtbij huis waar dat kan. Zo worden in Rotterdam binnenkort de robot-operaties geconcentreerd in Santeon-ziekenhuis Maasstad.

Het is duidelijk dat beide initiatieven in zowel het Oosten als het Westen van Nederland voorlopers zijn in de regionale samenwerking op dit gebied en het is dan ook zaak elkaar goed te informeren en van elkaar te leren. Zo is te voorkomen dat het wiel twee keer moet worden uitgevonden.

Na de koffie was er het enthousiaste verhaal van Eric Vrijhof, uroloog in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, over de vruchten die de samenwerking heeft afgeworpen. Hij liet zien dat het concentreren van de operatieve ingrepen op 1 locatie de uitkomsten voor alle patiënten deed verbeteren. Zo daalde het aantal positieve snijvlakken en kon ook het aantal complicaties worden beperkt. Overigens is deze verbetering van uitkomsten niet enkel het gevolg van concentratie, maar zeker ook van het inrichten van een verbetercyclus met direct feedback aan de operateurs over hun eigen uitkomsten en betere indicatiestelling voor de operatie. Cruciaal hierbij is de bereidheid van de urologen binnen het samenwerkingsverband om met de billen bloot te gaan en zo aan steeds betere prostaatkankerzorg te werken.

Verder maakte Vrijhof duidelijk dat het vanuit professioneel oogpunt een grote meerwaarde is om op deze manier te werken. Ondanks dat sommigen het verdwijnen van een bepaalde operatie uit het eigen ziekenhuis ook als een verlies kunnen ervaren. Voor Vrijhof was de balans duidelijk positief onder de streep.

Aansluitend hieraan was er het podium voor de promovendi Leonie Exterkate en Bart Philips die hun studies over respectievelijk MRI van de prostaat en geavanceerde beeldvorming van de lymfklieren rondom de prostaat middels nano-MRI en PSMA PET/CT mochten presenteren. Zij maakten duidelijk dat hun studies met name door de verregaande samenwerking van verschillende ziekenhuizen mogelijk waren en daardoor binnen redelijke tijd het benodigde aantal patiënten kon meedoen om tot belangrijke conclusies te komen die vervolgens weer in de praktijk kunnen worden toegepast.

De middag werd afgesloten door Michiel Sedelaar uit het Radboudumc en CWZ-uroloog Rik Somford met een interactieve presentatie. Zij lichtten de onderdelen van het CPCN in wording toe en nodigden de aanwezigen expliciet uit om deel te nemen in deze ontwikkeling en zo de prostaatkankerzorg in onze regio naar een hoger niveau te tillen.

Tussen de presentaties door was er voor de deelnemers gelegenheid de nieuwe dedicated robotoperatiekamer op het OK-complex van het CWZ te bezoeken. Deze OK moet de operatieve zorg voor onder meer prostaatkankerpatiënten verder verbeteren en is naar verwachting einde 2017 klaar voor gebruik en zal exclusief gebruikt worden voor operaties met de nieuwste Da Vinci Xi robot.

Lees hier meer over het prostaatkankercentrum

Nieuwsbrief Prostaat.nl

Blijf op de hoogte van het laatste Prostaatnieuws.

Google Analytics cookies uitschakelen.