Prostaat.nl

Alles over de Prostaat

Prostaat.nl

Radium-223

Radiotherapie injectieDe radioactieve stof Radium-223 (Xofigo®) wordt gebruikt bij de behandeling van uitzaaiingen (metastasen) in de botten. Radium-223 wordt door actieve botcellen opgenomen en dit geeft een zeer lokale bestraling. Het doel van deze bestraling is het vernietigen van de tumorcellen en daardoor het verkleinen van de uitzaaiingen. Op deze manier wordt de ziekte geremd.

Voordelen en bijwerkingen van Radiumtherapie

De belangrijkste reden voor het geven van deze behandeling, is dat met Radium-223 behandelde patiënten langer leven (gemiddeld ongeveer drie maanden langer in vergelijking met patiënten, die deze behandeling niet krijgen). Verder vermindert de behandeling met Radium-223 de pijn die vaak door uitzaaiingen wordt veroorzaakt. Dit geeft een betere kwaliteit van leven. Als bijwerking kan radium-223 een verlaging van bepaalde bloedcellen geven, dit is meestal een tijdelijk effect. Het geeft geen bijwerkingen in de zin van misselijkheid of moeheid, hierdoor is de therapie meestal goed te verdragen. Vanwege de korte dracht van de straling is er geen risico voor mensen in uw omgeving.

De behandeling met Radium-223

Meestal wordt Radium-223 6 maal gegeven, met tussen periodes van een maand. Het behandeltraject duurt dan een half jaar. De radiumtherapie is poliklinisch, u wordt niet opgenomen. Via een infuus in een bloedvat in de arm wordt de stof toegediend en na de injectie kunt u direct naar huis. De behandelend arts zal de bloedwaarden controleren, om vervolgens te bepalen hoe het verdere verloop van de behandeling zal zijn.

Alternatieven voor Radium-223 zijn Strontium-89, Samarium-153-EDTMP (Quadramet ®) of Rhenium-188 HEDP. Deze werken volgens hetzelfde principe: opname in actieve botcellen met lokale bestraling. Er is verschil in werkingsduur, zo werken samarium en rhenium zeer snel, en heeft strontium een langere werking. Alleen van Radium 223 is een overlevingsvoordeel aangetoond, met de andere radionucliden zijn geen grote overleving studies uitgevoerd.

Nieuwsbrief Prostaat.nl

Blijf op de hoogte van het laatste Prostaatnieuws.

Google Analytics cookies uitschakelen.