Prostaat.nl

Alles over de Prostaat

Prostaat.nl

Behandelingen vergrote prostaat

Uw arts kan in het algemeen het beste bepalen welke behandeling bij prostaatvergroting voor u de beste is. Dat neemt niet weg dat u gerust over de behandeling kunt meepraten. Zeker als u onderstaande kennis tot u genomen hebt. Een goed geïnformeerde patiënt is een zegen voor de arts: hij hoeft alles niet vanaf het begin uit te leggen en hij kan rekenen op uw medewerking aan de therapie, omdat u goed begrijpt waarom deze behandeling nou juist nodig is. Overigens is in lang niet alle gevallen een behandeling noodzakelijk. Sommige mannen met een vergrote prostaat hebben weinig klachten en een goede straalkracht.

De volgende behandelingen zijn mogelijk:

  • Ruimtescheppende medicijnen – alpha 1 blokkers

Deze geneesmiddelen hebben als eigenschap dat ze de gladde spieren in de blaashals, de prostaat en het prostaatkapsel kunnen ontspannen. Zo gaat u beter en mogelijk ook minder plassen. De klachten worden meestal na enkele weken minder.

De meest gebruikte geneesmiddelen hiervoor zijn tamsulosine (Omnic) en alfuzosine (Xatral). Verder worden ook terazosine (Hytrin) en doxazosine (Cardura) voorgeschreven.

Alphablokkers kunnen een daling van de bloeddruk geven. Erectiebevorderende pillen (PDE-5 remmers) kunnen ook een daling van de bloeddruk geven. Bij gelijktijdig gebruik dient men hiermee rekening te houden.

  • Prostaat verkleinende medicijnen – 5 alpha reductase remmers

Dit type medicijnen kan de grootte van de prostaat verminderen met wel 30%. Het kan 3-6 maanden duren voordat een goed resultaat bereikt wordt. Uw arts zal u dus na 3-6 maanden laten terugkomen en opnieuw een meting doen.
Medicijnen die de prostaat verkleinen zijn dutasteride (Avodart) en finasteride (Proscar).

  • Combinatietherapie

Ruimtescheppers en prostaatverkleiners worden ook in combinatietherapie gegeven. Twee medicijnen worden dan gecombineerd. Sinds mei 2010 is er in Nederland ook een geneesmiddel geregistreerd dat een prostaatverkleiner en een ruimteschepper in één pil combineert: dutasteride en tamsulosine (Combodart geheten).

Lees hier het interview over de combinatietherapie van ruimtescheppers en prostaatverkleiners

  • Kruidentherapie (Fytotherapie)

Al vele jaren worden er plantenextracten aangeboden die bij de drogist of via internet te verkrijgen zijn. Er wordt vanuit gegaan dat deze zgn. fytotherapeutica natuurlijk en veilig zijn. Bijwerkingen door het gebruik zijn overigens wel beschreven. De meeste producten zijn combinaties van extracten van plantaardige producten zoals zaden, basten, wortels of vruchten. Dit betekent dat onderzoek naar de werkzaamheid moeilijk is uit te voeren omdat er zoveel verschillende stoffen inzitten.

Onderzoek naar de werkzaamheid richt zich vooral op een anti-inflammatoir (ontsteking remmend) en 5-alfa-reductase remmend effect en op beïnvloeding van groeifactoren.

Zo hebben de flavonoïden (fyto oestrogenen) een anti-inflammatoire werking en het veel geslikte Serenoa repens (Sabal, of Saw palmetto, een palmsoort) remt in hoge concentraties de 5-alfa-reductase activiteit. De studieresultaten zijn wisselend.

Een recent dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek waarbij Sabal gecombineerd werd met urtica-(brandnetel-)wortel, bleek een significante verbetering te geven van de symptomen en urine straalkracht.

Pygeum africanum (Prunus (pruim) africanum, rood stinkhout) zou naast een 5-alfa-reductase remmende activiteit ook de blaas beschermen tegen de gevolgen van prostaatobstructie. De resultaten zijn over het algemeen beter dan alleen een placebo.

Hypoxis rooperi (Afrikaanse aardappel of Zuid-Afrikaans stergras, Harzol) is getest in een placebogecontroleerde studie (jaar 2000) bij mannen met plasklachten, waarbij een flinke verbetering bleek in de zin van minder klachten, betere urinestraal en minder urineresidu in de behandelde groep.

Andere stoffen

Van endothelines is bekend dat zij een bloedvat kunnen vernauwen door hun samentrekkende invloed op gladde spiervezels in de wand en het lijkt dat dit effect ook optreedt op de gladde spiervezels in de prostaat. Een endotheline-antagonist (die dus de werking van deze stof tegengaat) zou dan gunstig kunnen werken op de prostaat.

Ook stikstofoxide (NO) heeft invloed op de gladde spiervezels en wordt in medicijnen gebruikt bij een erectiestoornis, door ontspanning van de gladde spiervezels in de zwellichamen. Er wordt nu onderzoek gedaan naar verbetering van het plassen door het slikken van erectiebevorderende pillen.

Botox (botulinetoxine type A, BTA) is een neurotoxische stof met invloed op glad- en dwarsgestreept spierweefsel. Na een botoxinjectie hiervan treedt er een tijdelijke verlamming op van deze spiervezels. Bij een injectie in de prostaat bij mannen met plasklachten t.g.v. een grote prostaat bleek er een aanzienlijke verbetering op te treden o.a. door verkleining van de prostaat; dit effect hield minstens 1 jaar aan.

Operaties bij prostaatvergroting

Een goedaardige prostaatvergroting kan behandeld worden door instrumenten in te brengen via de plasbuis. Hierbij zijn een aantal operaties mogelijk: de TURP, de laserbehandeling, HoLEP, de vaportrodemethode, urolift en een operatie via de buikwand.

  • Trans Urethrale Resectie van de Prostaat (TURP)

Het door de plasbuis verwijderen van (een deel van) de prostaat. U moet hiervoor een paar dagen opgenomen worden in het ziekenhuis. De uroloog brengt een elektrisch verwarmd draadje in de plasbuis, waarmee de prostaat wordt uitgehold (zie afbeelding). Hierdoor ontstaat voldoende ruimte om weer normaal te kunnen plassen. Het weggehaalde prostaatweefsel wordt altijd onder de microscoop onderzocht.

Resectoscoop TURP
Onderstaande afbeeldingen laten zien: A) endoscopisch beeld van het begin van de prostaatresectie (TURP), B) schematische weergave met de prostaat in grijs, C) endoscopisch beeld na het reseceren (weghalen) van een deel van de prostaat en D) schematische weergave waarbij een deel van de prostaat gereseceerd (weggehaald) is:

TURP 4 fasen
  • Greenlight laserbehandeling

Greenlight-laser-apparaatNaast de reguliere TURP-behandeling is sinds eind jaren negentig de laserbehandeling ontwikkeld tot een volwaardig alternatief. De groene laser onderscheidt zich vooral van de TURP behandeling in de mogelijkheid om de grotere prostaten te behandelen die voorheen niet operatief, of alleen middels een open procedure werden behandeld. Ook hoeven patiënten die gebruik moeten maken van bloedstollende middelen niet langer hun therapie te veranderen en kunnen in overleg met hun behandelend arts gewoon met de groene laser behandeld worden.

Bij het gebruik van de groene laser wordt het prostaat weefsel gevaporiseerd (verdampen door de warmtewerking) en is het dus niet meer nodig om de weggenomen weefselstukjes na de operatie door middel van continue spoeling van de blaas te verwijderen. Daarnaast laat de groene laser volgens recent wetenschappelijk onderzoek een significante vermindering van het bloedverlies zien en kan de patiënt veelal dezelfde dag of binnen een dag na de operatie alweer naar huis zonder katheter.

Greenlight-laserbehandeling 4 fasen
  • HoLEP, de Holmium Laser Enucleatie van de Prostaat

Een reeds lang bestaande methode waarbij via de plasbuis op een vergelijkbare wijze als de open prostatectomie (Hryntschak/Millin), de prostaatklier wordt verwijderd. Via de plasbuis kijkt de uroloog met behulp van een smalle buis (resectoscoop) naar de prostaat. Via die kijkbuis kan de uroloog met een laserfiber langs het kapsel de vergrootte prostaatkwabben volledig uitpellen. De uitgepelde prostaatkwab valt nadien in de blaas. Nadien wordt met een speciaal instrument (morcelator) de beide kwabben in kleine stukken gesneden welke dan uit de blaas worden gezogen opgestuurd voor weefselonderzoek.
Tijdens deze operatie gaat u onder narcose of u krijgt een ruggenprik. Omdat de operatie via de plasbuis gebeurt, heeft u na de
operatie geen uitwendige wond. De opname duurt ongeveer één tot twee dagen.

  • Vaportrode methode

Bij deze methode wordt prostaatweefsel verdampt met behulp van elektrische stroom. De behandeling lijkt veel op de TURP, maar er wordt met een hoger vermogen gewerkt. Ook bij deze behandeling treedt nauwelijks bloedverlies op. De gevolgen op lange termijn zijn nog niet bekend. U hoeft eveneens slechts enkele dagen in het ziekenhuis te liggen. Tenslotte zijn er nog een aantal behandelingen die op de polikliniek kunnen plaatsvinden, maar de effectiviteit daarvan is beperkt.

  • Urolift

Een Urolift is een nieuw ontwikkeld apparaat dat via de plasbuis wordt ingebracht. Het drukt de prostaatkwabben, die uw plasstraal blokkeren samen en verankert deze met strips. Hierdoor ontstaat tussen de prostaatkwabben meer ruimte, wat het plassen makkelijker maakt.
De urolift is een veilige en effectieve methode, die het krijgen van een erectie en zaadlozing niet vermindert. De methode heeft als voordeel dat er niet gesneden hoeft te worden en er geen prostaatweefsel wordt verwijderd.

Tijdens de behandeling brengt de arts via de plasbuis de urolift tot aan de prostaat. Via dit instrument kan de uroloog ankertjes door de prostaat heen “schieten”. Het ankertje, dat wordt aangebracht drukt het vergrote deel van de prostaat samen waardoor de druk op de urinebuis afneemt en de urine weer normaal kan stromen. Het aantal ankers wat geplaatst wordt hangt af van de grote van de prostaat en de wijze waarop de prostaatkwabben de plasbuis dichtdrukken. Gemiddeld worden er tussen de 2 en 5 ankers gebruikt. De operatie duurt tussen de 10 en 20 minuten.

  • Operatie via de buikwand

De open prostaatverwijdering is een manier om de prostaat te verwijderen bij goedaardige prostaatvergroting. Veelal wordt voor deze methode gekozen als de prostaat te groot is om dit via de plasbuis te doen.

Het is een lang bestaande operatietechniek, die langzaam aan zal verdwijnen omdat urologen steeds meer in staat zijn om dit endoscopisch (dus via de plasbuis) uit te voeren. Bij deze operatie blijft het prostaatkapsel staan en wordt alleen het gedeelte om de plasbuis verwijderd. Het is dus een andere operatie dan een operatie voor prostaatkanker waarbij de prostaat in zijn geheel wordt verwijderd.

De operatie kan via de blaas verlopen (Hryntschak-methode) of voor de blaas langs (Millin). De operatie vindt plaats onder narcose of met een ruggenprik. De uroloog maakt een kleine snee in het midden van de onderbuik. De lengte van de snee wordt ongeveer 10-15 cm. Tijdens de operatie opent de uroloog de blaas om goed bij de prostaat te kunnen. Hierbij wordt de prostaat leeggepeld. De prostaatklier wordt verwijderd en het kapsel blijft staan (Hryntschak). Hierdoor ontstaat een opening, waardoor het plassen beter zal gaan. De verwijderde prostaatklier wordt voor de zekerheid opgestuurd voor weefselonderzoek. Bij een Millin-operatie wordt dus voor de blaas langs gegaan en de blaas niet geopend, maar direct het prostaatkapsel geopend en op dezelfde wijze het klierweefsel verwijderd.

Operatie vergrote prostaat via de buikwand

 

Lees hier meer over de operatie zelf en de periode na de operatie

Nieuwsbrief Prostaat.nl

Blijf op de hoogte van het laatste Prostaatnieuws.

Google Analytics cookies uitschakelen.