Prostaat.nl

Alles over de Prostaat

Prostaat.nl

Redactieraad

De redactieraad van prostaat.nl bestaat uit:

Maureen Aarts, medisch oncoloog MUMC
Aart Beeker, internist-hematoloog-oncoloog, Spaarne Ziekenhuis
Pieter van den Berg, internist/oncoloog, Tergooi Ziekenhuis
Wout Scheepens, uroloog Catharina Ziekenhuis
Michiel Sedelaar, oncologisch uroloog, Radboudumc
Rik Somford, uroloog, CWZ Nijmegen
Ronald de Wit, internist oncoloog, Erasmus MC
Jules Lavalaye, nucleair geneeskundige, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Maureen AartsMaureen Aarts

Maureen Aarts werkt sinds 2010 als medisch oncoloog in het Maastricht UMC+. Ze is gespecialiseerd in de medicamenteuze behandeling van patiënten met nier-, blaas-, prostaat- en teelbalkanker. Ze is betrokken geweest bij het opzetten van CARE-Companion prostaatcarcinoom, een programma dat de individuele prostaatkankerpatiënt een overzichtelijke weergave geeft van zijn zorgpad op een persoonlijke internetpagina. Tevens verricht ze preklinisch en vroeg-klinisch onderzoek en participeert aan patiëntgebonden studies waardoor patiënten – mits ze tot de beoogde doelgroep behoren – toegang krijgen tot nieuwe behandelmogelijkheden. Daarnaast is zij is lid van diverse (inter)nationale werkgroepen en adviesraden op het gebied van kanker. Patiëntenzorg coördineren, patiënten informeren en een behandelplan uitzetten in samenspraak met de patiënt staan hoog bij haar in het vaandel.

 

Ronald_de_WitRonald de Wit

Ronald de Wit is sinds 1990 als internist-oncoloog verbonden aan het Erasmus MC Kanker Instituut. Zijn aandacht richt zich hierbij met name op de behandeling van en onderzoek naar de experimentele systeemtherapie van urologische tumoren. In 2011heeft hij de Dutch Uro Oncology Studygroup (DUOS) opgericht en een deel van het onderzoek vindt dan ook in meerdere Nederlandse ziekenhuizen plaats. Hij probeert het maximale te bereiken met de combinatie van goede, op de individuele patiënt toegesneden zorg en vernieuwend klinisch wetenschappelijk onderzoek.”

 

 

Rik SomfordRik Somford

Rik Somford studeerde Geneeskunde in Utrecht en is ondermeer in het Radboudumc opgeleid tot uroloog. Sinds 2011 is hij als uroloog in het CWZ te Nijmegen, waar hij zich toelegt op de oncologische en minimaal invasieve urologie, met als specifieke aandachtsgebieden prostaat- en blaaskanker. De robot-geassisteerde radicale prostatectomie (RARP) is daarbij één van zijn speerpunten. Daarnaast zet hij zich in voor de multidisciplinaire behandeling van prostaatkankerpatiënten in alle stadia van de ziekte. In 2013 promoveerde hij op het proefschrift ‘Challenges in diagnosis, grading and staging of localized prostate cancer’ en aansluitend daarop heeft hij het onderzoek naar MRI van de prostaat en nieuwe gerichte biopsietechnieken voortgezet.

 

 

 

Pieter van den BergPieter van den Berg

Pieter van den Berg is internist/oncoloog en initiatiefnemer van de ‘chemotuin’, een paviljoen in de tuin van Tergooi waar mensen met kanker chemotherapie kunnen krijgen. De chemotuin is inmiddels gerealiseerd. ‘Binnen Tergooi wil ik met name op het gebied van de patiëntenzorg veel bereiken. Daar ligt mijn hart. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het creëren van een speciale poli voor mannen met prostaatkanker – zoals er voor vrouwen met borstkanker het mammacentrum is. Dat vereist van ons als oncologisch team dat we steeds patiëntgerichter gaan werken, dat we nog efficiënter worden en we ons voortdurend op kwaliteit richten.

Daarnaast wil ik ook de palliatieve zorg meer op de kaart zetten. Zelfs al kun je patiënten geen therapeutische behandeling meer bieden, dan kun je toch nog veel voor ze betekenen, bijvoorbeeld door goede pijnbestrijding.’

 

 

Aart BeekerAart Beeker

Aart Beeker is internist-hematoloog-oncoloog in het Spaarne Ziekenhuis.

 

 

 

 

Wout Scheepens
Wout Scheepens

Sinds 2008 is Wout Scheepens werkzaam als uroloog in het Catharina Ziekenhuis. Zijn opleiding tot uroloog heeft hij zowel in het Maastricht University Medical Center Maastricht (MUMC+) als in het Catharina Ziekenhuis gevolgd. Buiten de algemene urologie heeft hij als aandachtsgebied de endo-urologie en laparoscopie. Door middel van deze zogenaamde kijkbuisoperaties kunnen we o.a. stenen maar ook goed- en kwaadaardige gezwellen verwijderen. Hij houdt zich ook bezig met de behandeling van functiestoornissen ten aanzien van de lagere urinewegen door middel van sacrale neuromodulatie. Hierbij beïnvloeden we de bezenuwing van de blaas door een lage hoeveelheid elektrische stroom.

 

 

Michien SedelaarMichiel Sedelaar

Michiel Sedelaar is oncologisch uroloog in het Radboudumc.
Professionele aandachtsgebieden: Oncologische urologie, in het bijzonder prostaatkanker en nierkanker, en algemene urologie

 

 

Jules LavalayeJules Lavalaye

Jules Lavalaye werkt sinds 2005 als nucleair geneeskundige in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein.
Een van zijn aandachtsgebieden is oncologische urologie, in het bijzonder PSMA PET bij prostaatkanker. Met de Nederlandse start van PSMA PET in 2015 heeft is er grote verandering gekomen in diagnostiek bij patiënten met prostaatkanker. Dokter Lavalaye beoordeelt de PET scans en botscans en overlegt in multidisciplinair overleg met urologen, oncologen en radiotherapeuten. Verder behandelt hij patiënten met radionuclidentherapie bij botmetastasen.

 

Links:

Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek vindt u op de website van stichting DUOS: www.stichtingduos.nl. Voor actueel wetenschappelijk onderzoek betreffende prostaatkanker, kunt u hier informatie vinden.

De ProstaatKankerStichting.nl is de patiëntenorganisatie die lotgenotencontact biedt, voorlichting geeft en de belangen behartigt van mannen met prostaatkanker en hun naasten. U kunt hier gerust een kijkje nemen.

Nieuwsbrief Prostaat.nl

Blijf op de hoogte van het laatste Prostaatnieuws.

Google Analytics cookies uitschakelen.