Prostaat.nl

Alles over de Prostaat

Prostaat.nl

Vragenlijsten plasklachten

Wanneer u last heeft van plasklachten kunt u onderstaande lijsten invullen en uitprinten. Neemt u deze lijsten ingevuld mee naar uw uroloog of huisarts, dan zal hij of zij de scores berekenen. Op deze wijze kan het hele proces van consult tot eventuele operatie sneller afgehandeld worden. Daarnaast is het voor uw uroloog of huisarts een duidelijk teken dat u ermee bezig bent en antwoord verlangt.

1. IPSS symptoomscorelijst

Vragenlijsten invullenVoor het kwantificeren van de ernst van de plasklachten en de door de patiënt ervaren hinder zijn verschillende vragenlijsten met bijbehorende scores ontwikkeld. Het meest gebruikt en bestudeerd is de Internationale Prostaat Symptoom Score, een vragenlijst met zeven items die door de American Urological Association werd ontwikkeld en gevalideerd, en in de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) wordt aanbevolen. Voor elk van de klachten wordt gevraagd naar de frequentie ervan.
Onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid laat zien dat de IPSS goed bruikbaar is voor een inschatting van de ernst van de symptomen en het monitoren van het beloop ervan met of zonder behandeling.

Klik hier om de IPSS-symptoomscorelijst in te vullen. Nadat u de IPSS-symptoomscorelijst heeft ingevuld, kunt u deze meenemen naar uw huisarts of uroloog.

De antwoorden worden gescoord op een zespuntenschaal (0-5 punten) en (ongewogen) opgeteld tot een totaal score. In de literatuur wordt doorgaans de volgende indeling naar ernst gehanteerd:

0 tot 7 punten – geen of geringe klachten
8 tot 19 punten – matige klachten
20 tot 35 punten – ernstige klachten

2. Vragenlijst kwaliteit van leven

Om de ernst van de klachten nog beter in te kunnen schatten, zal de arts ook vragen stellen die aangeven hoeveel last u ervaart van uw plasklachten. Ook deze lijst kunt u invullen en uitprinten en meenemen naar uw arts.
Klik hier voor de vragenlijst over de kwaliteit van leven.

3. Uw drink- en plasgedrag: de mictielijst

Het invullen van de vragenlijsten is niet moeilijk en van belang voor de behandelend arts, maar het is nog niet genoeg. Meestal zal de arts besluiten om nog aanvullend onderzoek te doen.
Behalve de symptoomscorelijsten is er ook een mictielijst. Mictie betekent letterlijk ‘urinelozing’. Deze mictielijst geeft inzicht in uw drink- en plasgedrag. Onderstaand kunt u deze lijst eveneens openen en uitprinten. Ook deze lijst kunt u aan uw uroloog geven, zodat er een snellere diagnose mogelijk is.
Ga hier naar de Mictielijst.

Verder is er door Synappz een (gratis) App ontwikkeld waar u de IP plaslijst in kunt vullen.
Download de IP Plaslijst App hier.

Lees verder over de mogelijke behandeling van plasklachten.

Nieuwsbrief Prostaat.nl

Blijf op de hoogte van het laatste Prostaatnieuws.

Google Analytics cookies uitschakelen.