Prostaat.nl

Alles over de Prostaat

Prostaat.nl

Indeling prostaatkanker volgens Internationaal TNM systeem

TNM Classificatie

Het stadium van prostaatkanker, dat wil zeggen hoe ver heeft de tumor zich uitgebreid in het lichaam, wordt uitgedrukt middels het TNM-systeem. Dit systeem wordt bij bijna elke kankervorm toegepast en is vastgelegd door de UICC (Union for International Cancer Control).

  • De T in de afkorting staat voor Tumor en drukt uit of de tumor zich beperkt tot de prostaat, door het kapsel heengroeit of zelfs ingroeit in omliggende organen (bv. blaas, endeldarm of spieren van de bekkenbodem).
  • De N staat voor Node (lymfklier) en drukt uit of de lymfklieren in de nabijheid van de prostaat uitzaaiingen bevatten.
  • De M staat voor Metastasis en drukt uit of er uitzaaiingen zijn elders in het lichaam (bv. lymfklieren op afstand van de prostaat, botten of andere organen (lever/longen).

De agressiviteit van de tumorcellen wordt uitgedrukt in de Gleason-score. Verder wordt er nog onderscheid gemaakt tussen het klinisch TNM-stadium (cTNM) op basis van alle gegevens die over de tumor worden verzameld voorafgaand aan een behandeling en een pathologisch TNM-stadium (pTNM) dat wordt gebaseerd op microscopisch onderzoek van weefsel verkregen uit prostaat, lymfklieren of uitzaaiingen.

De TNM-classificatie drukt zo het stadium van de prostaatkanker uit en geeft zo ondermeer een indicatie of u nog in opzet curatief behandeld kan worden of dat u in aanmerking komt voor een palliatieve behandeling. Daarnaast is de prognose sterk afhankelijk van het TNM stadium, in combinatie met de Gleason-score.

T-stadium

T1-2: tumor beperkt zich tot de prostaat (groet niet door kapsel heen)

T3a: tumor groeit door het kapsel heen, maar niet in omliggende organen

T3b: tumor groeit door tot in de zaadblaasjes

T4: tumor groeit tot in omliggende organen (zoals endeldarm of spieren)

N-stadium

N0: geen lymfklieruitzaaiingen

N1: lymfklieruitzaaiingen in de lymfklieren rondom de prostaat

M-stadium

M0: geen uitzaaiingen naar op afstand gelegen lymfklieren, botten of andere organen

M1: uitzaaiingen naar op afstand gelegen lymfklieren, botten of andere organen

Een tumor die zich beperkt tot de prostaat en waarbij geen uitzaaiingen bestaan wordt op deze wijze dus uitgedrukt als bv. T2N0M0. Een tumor die tot in de zaadblaasjes is ingegroeid, maar niet in andere omliggende organen, en waarbij sprake is van uitzaaiingen naar de botten wordt dan dus een T3bN0M1.

Voor een nog gedetailleerdere beschrijving van de TNM-classificatie voor prostaatkanker zie ook http://www.oncoline.nl/prostaatcarcinoom

 

 

Indeling Pca T1 Indeling Pca T2

 

Indeling Pca T3 Indeling Pca T4

 

Nieuwsbrief Prostaat.nl

Blijf op de hoogte van het laatste Prostaatnieuws.

Google Analytics cookies uitschakelen.