Prostaat.nl

Alles over de Prostaat

Prostaat.nl

Screening naar prostaatkanker

Screening PSAGezien de toename van prostaatkanker in de Westerse landen wordt de roep naar screening hierop steeds luider. Screening op een bepaalde ziekte moet echter aan een aantal strikte criteria voldoen. In de U.S. loopt een grote studie, de PLCO trial waaraan 155.000 mannen en vrouwen meedoen en waarin o.a. de waarde van screening op prostaatkanker wordt onderzocht. In Europa is dat de ERSPC studie (European Randomized study of Screening for Prostate Cancer).

Studie naar screening van prostaatkanker

In een aantal rondes worden mannen tussen 55 en 70 jaar met een PSA waarde < 3 gescreend met een PSA bepaling en echogeleide biopten. Er is een controlegroep waarbij in principe geen onderzoek plaatsvindt. Er nemen 126.000 mannen deel aan deze studie die vanuit Rotterdam gecoördineerd wordt. In het voorjaar 2009 bleek bij analyse van de gegevens dat er een vermindering van 20% aan prostaatkankersterfte in de gescreende groep was.

De komende jaren zullen veel resultaten uit deze studie vrijkomen, ook naar de kwaliteit van leven, het opsporen van zgn. “indolente” tumoren (tumoren die erg klein zijn en waarschijnlijk niet behandeld hoeven te worden) en over de kans op overbehandeling. Zie ook www.erspc.org.

De prostaatwijzer

In Rotterdam is op basis van de gegevens van de ERSPC studie een prostaatwijzer ontwikkeld. De wijzer bestaat uit 6 schijven die corresponderen met specifieke vragen en bevindingen zoals rectaal toucher, grootte van de prostaat en PSA. Door de schijven op het juiste cijfer te draaien komt er een uitslag dat een kans aangeeft op het aantonen van prostaatkanker. De eerste 2 schijven zijn toegankelijk voor het publiek, de andere schijven worden door artsen ingevuld. Zie ook www.prostaatwijzer.nl.

Nieuwsbrief Prostaat.nl

Blijf op de hoogte van het laatste Prostaatnieuws.

Google Analytics cookies uitschakelen.