Prostaat.nl

Alles over de Prostaat

Prostaat.nl

Second opinion bij prostaatkanker

Second opinionVeel prostaatkankerpatiënten die met een diagnose prostaatkanker geconfronteerd worden, hebben behoefte aan een tweede mening (second opinion). Ook als er geen behandelingsmogelijkheden (meer) lijken te zijn kan de behoefte aan zo’n tweede mening groot zijn.

Second opinion bij een verhoogd PSA

Als het bij een verhoogd PSA niet mogelijk blijkt om met zekerheid vast te stellen of u prostaatkanker heeft, kan het meerwaarde hebben om om een tweede mening te vragen in een centrum waar veel ervaring is met geavanceerde diagnostische technieken zoals MRI.

Na de diagnose prostaatkanker

Prostaatkanker zonder uitzaaiingen buiten de prostaat kan op vele manieren behandeld worden, het is dan ook van groot belang dat u zich al patiënt goed laat informeren over alle voor u geschikte mogelijkheden en zo tot een voor U beste behandelkeuze te komen. Van belang daarbij is dat geavanceerde behandelmethoden, zoals bijvoorbeeld robot-geassisteerde operaties (Da Vinci robot) of inwendige bestraling (brachytherapie), niet in elk ziekenhuis beschikbaar zijn. Een tweede mening in een centrum waar men over dergelijke technieken beschikt kan dus van toegevoegde waarde zijn.

Bij vaststellen van castratieresistente of hormoonresistente prostaatkanker

Behandeling van prostaatkanker met chemotherapie wordt in Nederland vrijwel uitsluitend door internisten met specifieke deskundigheid op het gebied van behandeling van kanker verricht (internist-oncologen). Op het moment dat uw specialist (doorgaans de uroloog) vaststelt dat sprake is van castratieresistente ziekte en behandeling met een van de nieuwe hormonale middelen of chemotherapie een overweging wordt, zal uw specialist uw ziektegeschiedenis bespreken met de internist-oncoloog in uw eigen ziekenhuis of soms rechtstreeks met een internist-oncoloog in een centrum.

U kunt altijd vragen of een dergelijk overleg heeft plaatsgevonden of daar ook zelf om vragen. Indien daartoe behoefte bestaat kunt U ook zelf gebruikmaken van de mogelijkheid tot een tweede mening in een centrum.

Behandeling in onderzoeksverband

Behandeling met standaard chemotherapie voor prostaatkanker en de standaard nieuwe hormonale middelen zoals Enzalutamide of Abiraterone, kan in principe in elk ziekenhuis in Nederland worden gegeven. Niet elk ziekenhuis heeft echter de mogelijkheid deel te nemen aan behandelingen in onderzoeksverband, waarin juist nieuwere middelen en behandelingen worden onderzocht. Als u kiest te worden behandeld in onderzoeksverband, dan kunt u uiteraard vragen om verwijzing naar zo’n centrum.

Juist in het afgelopen jaar zijn er meerdere nieuwe behandelingsmogelijkheden bijgekomen, die op punt van registratie staan dan wel in onderzoek beschikbaar zijn, zoals:

Nieuwe hormoonbehandelingen voorafgaande aan chemotherapie

Nieuwe hormoonbehandelingen en nieuwe chemotherapie na docetaxel-bevattende chemotherapie en of cabazitaxel-bevattende chemotherapie en soms ook nieuwe combinaties van hormonen met chemotherapie.

Als u vragen heeft en/of belangstelling heeft om deel te nemen aan nieuwe behandelingen in onderzoeksverband, is het zinvol de verschillende mogelijkheden, en met name de voor u optimale volgorde te kunnen bespreken met een gespecialiseerde arts die samen met u, de beste keuze maakt. De behandeling kan dan desgewenst vaak alsnog in het eigen ziekenhuis plaatsvinden.

Betreft het een onderzoeksbehandeling, dan kunt u informeren of uw eigen ziekenhuis deelneemt aan dit onderzoek, of welk ziekenhuis of centrum in de buurt is gelegen. Voor een andere (of latere) behandeling in onderzoeksverband kunt u opnieuw altijd in eerste instantie uw specialist vragen de mogelijkheden voor u te bespreken en te inventariseren met de terzake deskundige specialisten in Nederland.

U kunt zelf ook op de website www.stichtingduos.nl zien welke studies er in Nederlandse centra lopen en u kunt ook via de website vragen stellen op een patiëntenforum, waar ook specialisten vragen beantwoorden of een persoonlijke gericht vraag stellen via info [at] stichtingduos.nl.

Er is ook een mogelijkheid u te helpen bij een eventuele verwijzing voor een studie behandeling of een eventuele tweede mening (second opinion, zie hierboven). Een verzoek om een second opinion kan bijvoorbeeld zinvol zijn als uw arts aangeeft dat er voor u geen standaardbehandeling meer beschikbaar is en u een behandeling in onderzoeksverband met nieuwe middelen overweegt.

Als u een second opinion wilt, kunt u uw specialist of uw huisarts vragen u te verwijzen. U kunt desgewenst ook zelf de website www.stichtingduos.nl bezoeken waaraan alle in urologische kankers gespecialiseerde centra bij zijn aangesloten.

Nieuwsbrief Prostaat.nl

Blijf op de hoogte van het laatste Prostaatnieuws.

Google Analytics cookies uitschakelen.